top of page

 

 

Het chapter:

Ons  chapter bestaat uit een Queen, een Vice Queen/Penningmeester en Lady's ,Freule's ,Baronesse en andere adellijke dames.

We streven er naar een groep te zijn waarin iedereen iedereen kent. Juist dan ontstaan vriendschapsbanden. Daarom streven we er naar niet meer deelnemers dan ongeveer 20 

 

Leeftijdsgrens:

 

In deze periode van ons leven is het fijn (h)erkenning te krijgen van leeftijdsgenoten. Daarom moeten  deelnemers in ieder geval binnen afzienbare tijd hun vijftigste verjaardag vieren. Jongere geïnteresseerden moeten nog even wachten! Ben je wel in de buurt van de vijftig mag je ook meedoen! Je draagt dan een rose hoed en lavendelblauwe kleding!

 

Organiseren van een uitje:

Op de Nieuwjaarsborrel vullen we gezamenlijk de agenda voor het komende jaar in.Als je je opgeeft om een uitje te organiseren leg je op dat moment alleen je naam en de gekozen maand vast.

 

Bij de organisatie zorg je:

- dat er op tijd (minstens drie weken van te voren) een programma is dat vastgelegd en bevestigd is.

- dit programma zet je op het Forum, met vermelding van datum, aanvangs- en  eindtijden, prijzen, inhoud programma, adressen.

- het rijden wordt onderling geregeld, hiervoor is niet de organisator  verantwoordelijk.

- mocht je om een dringende reden niet de organisatie kunnen voltooien dan  vraag je een medelid dit te doen. Je geeft dan alle informatie en  bijzonderheden door.

- de organisator blijft  verantwoordelijk voor het uitje.

 

Meedoen aan een uitje:

- je schrijft je in voor een uitje; op het Forum onder het aangekondigde  programma.

- eenmaal opgegeven het liefst zo min mogelijk annuleren en alleen  indien strikt noodzakelijk.

- de kosten die voorvloeien uit een annulering zijn voor rekening van de  aangemelde P.P.-er.

De Filosofie

bottom of page